Mikä on positiivinen luottorekisteri?

Jokaisen suomalaisen maksuhäiriömerkinnät ovat näkyvissä luottotietorekisterissä. Luottotietorekisteristä lainanmyöntäjät voivat nähdä, onko hakijalla maksuhäiriömerkintöjä, vai onko hän aina maksanut laskunsa ajallaan ja tunnollisesti. Tätä Suomessa käytettävää luottotietorekisteriä kutsutaan negatiiviseksi luottotietorekisteriksi.

Rekisteriä kutsutaan negatiiviseksi siksi, että rekisteri on hyvin yksipuolinen. Jos esimerkiksi joku on unohtanut maksaa yhden laskun, lasku on mennyt väärään osoitteeseen tai sitä ei ole koskaan tullut perille, maksuhäiriömerkintä laitetaan henkilön tietoihin. Vaikka hänellä siis olisi hyvät tulot eikä lainkaan velkaa, tämä tarkoittaa, että hänellä tulee olemaan ongelmia luoton saamisessa niin kauan, kunnes merkintä on pudonnut rekisteristä. Merkintä voi säilyä luottotiedoissa 2-5 vuotta riippuen siitä, onko lasku maksettu pois.

Mikä sitten on positiivinen rekisteri?

Monissa Euroopan maissa on jo käytössä positiivinen luottorekisteri. Tällaisessa positiivisessa rekisterissä on tallennettuna reaaliajassa jokaisen henkilön tulot, menot ja velat. Positiivisen rekisterin tarkoituksena on estää ylivelkaantumista.

Tällä hetkellä pahasti velkaantunutkin ihminen voi ottaa lainaa toisensa jälkeen niin kauan, kun luottotiedoissa ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Positiiviseen luottorekisteriin sen sijaan kirjattaisiin jokaisen suomalaisen todellinen taloudellinen tilanne, mikä auttaa lainanmyöntäjiä arvioimaan henkilön maksukykyisyyden paremmin.

Esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa tällainen positiivinen rekisteri on jo otettu käyttöön. Suomessa Finanssivalvonta on jo puhunut positiivisen luottorekisterin käyttöön ottamisesta, ja se on ollut harkinnassa jo muutamien vuosien ajan.

Mitä hyötyä positiivisesta rekisteristä olisi?

Positiivisesta luottorekisteristä on keskusteltu Finanssivalvonnassa ja Suomen Asiakastiedossa jo jonkin aikaa. Negatiivinen rekisteri on hyvin yksipuolinen ja näyttää vain kunkin henkilön mahdolliset maksuhäiriöt, mutta ei positiivista käyttäytymistä, tuloja tai sitä, onko henkilöllä jo ennestään paljon velkaa.

Positiivisen luottorekisterin tarkoituksena on estää suomalaisten ylivelkaantuminen. Näin luotonmyöntäjät eivät myöntäisi lainaa henkilöille, joilla on jo ennestään hyvin paljon velkaa ja jonka maksukyky ei olisi lainaan riittävä. Esimerkiksi sellaiset henkilöt, joilla on maksuhäiriömerkintä vain siksi, että yksi lasku on unohtunut, hyötyisivät tästä paljon. Luotonmyöntäjät voisivat tässä tilanteessa nähdä, että lasku on maksettu pois ja henkilöllä on maksukykyä luottoon.

Onko positiivinen luottorekisteri kannattava?

Positiivisen luottorekisterin kannattavuudesta on ollut puhetta jo jonkin aikaa. Vaikka Suomen Finanssivalvonta tutkii parhaillaan sen tarvetta, Suomen Asiakastieto on kuitenkin sitä mieltä, että moinen rekisteri olisi turha. Asiakastieto sanoo, että heillä on jo rekisterissään vastaavia tietoja suomalaisista, ja positiivisen luottorekisterin ylläpitäminen olisi liian kallista ja turhaa.

Suomen Oikeusministeriö alkoi vuonna 2017 kartoittaa tilannetta positiivisen luottorekisterin tarpeelle. Lisäksi he selvittävät, mitä tällaiseen rekisteriin tulisi rekisteröidä ja mihin sen tietoja saa ja ei saa käyttää. Vielä on kuitenkin hyvin epäselvää, tuleeko Suomessa käyttöön positiivinen luottorekisteri vai pitäydytäänkö tavallisessa, negatiivisessa luottorekisterissä.

Ylivelkaantumisen estämisen tarve on, mutta se on vielä kysymysmerkki, voidaanko tätä ehkäistä jollain muulla tavalla kuin positiivisella luottorekisterillä. Jäänee nähtäväksi, mitä Finanssivalvonta, Oikeusministeriö ja Suomen Asiakastieto ovat asiasta mieltä.

Yhteenveto

Suomessa toimii negatiivinen luottorekisteri, johon tallennetaan kaikki suomalaisten maksuhäiriöt. Luotonmyöntäjät näkevät näin, onko henkilö luoton arvoinen ja onko hänellä maksukykyä luotolle. Tämä tuo kuitenkin mukanaan ongelman: koska rekisterissä on vain maksuhäiriömerkintöjä, henkilö voi ylivelkaantua helposti ottaessaan paljon enemmän lainaa, kuin mitä hänellä on varaa maksaa.

Positiiviseen luottorekisteriin merkittäisiin tulojen lisäksi myös menot ja velat. Tämän tarkoituksena on estää suomalaisten ylivelkaantumista, sillä lainanmyöntäjä näkee rekisteristä, onko henkilöllä maksukykyä. Vaikka Suomen Oikeusministeriö kartoittaa parhaillaan tarvetta positiiviselle rekisterille, on vielä epävarmaa, tuleeko sellainen käyttöön Suomessa tulevaisuudessa.